Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo ravnovesje med zvoki in tišino.

Domov  »  Gradbena akustika  »  Storitve

Storitve

Za novogradnje nudimo načrtovanje gradbene akustike (elaborati) in consulting storitve za arhitekte. Pri potrebah po naknadnih izboljšavah nudimo celovite storitve/rešitve od meritev do izvedbe, glede na potrebe naročnika pa tudi samo posamezne faze (meritve, svetovanje, dobava materialov, izvedba, nadzor).

Načrtovanje gradbene akustike pri novogradnjah in adaptacijah

Arhitektom  nudimo izdelavo Elaboratov zaščite pred hrupom v stavbah. Na osnovi veljavnih predpisov in glede na namen objekta  določimo

  • potrebno zvočno izolirnost ovoja stavbe (izolacija pred zunanjim hrupom)
  • potrebno zvočno izolacijo notranjih ločilnihkonstrukcij: sten in medetažnih konstrukcij
  • potrebno izolacijo pred hrupom naprav in instalacij
  • osnovne parametre za ovladovanje odmevnega hrupa

Meritve

Izvajamo meritve zvočnih izolacij in hrupa, ki so potrebne za določitev načina  sanacije.

Svetovanje

Arhitektom, investitorjem ali uporabnikom objektov nudimo strokovno tehnično svetovanje (»in situ«) pri načrtovanju in/ali sanaciji zvočne izolacije.

Izvedbe sanacij zvočnih izolacij

Nezadostna zvočna izolacija ni vedno problem samo v starejših stavbah. Zaradi slabega načrtovanja ali nedosledne gradnje je pogosto neustrezna (skrite napake) tudi v novejših zgradbah. Z usposobljenimi zunanjimi izvajalci nudimo kompletne izvedbe sanacij zvočnih izolacij med prostori, zvočnih izolacij pred zunanjih hrupom ali izolacij hrupa naprav. Opišite nam problem, za rešitev poskrbimo mi. Vsak problem je specifičen, zato ga obravnavamo projektno.

 

Elaborati zaščite pred hrupom v stavbah
 

Meritve

Izvedbe sanacij