Akustični inženiring Decibel

Strokovno svetovanje, optimalna rešitev, profesionalna izvedba.

Domov  »  Aktualno  »  Novice

Nov pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Objavljeno: 04. Jan 2013

Po novem pravilniku o Zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS št 10/2012) je  od 1.1.2013 potrebno izdelati:

ELABORAT o zaščiti pred hrupom v stavbah izdelan  v skladu z novim pravilnikom: za pridobitev gradbenega dovoljenja

IZKAZ zaščite pred hrupom v stavbah, s podatki iz elaborata in meritev zvočne izolacije po  končani gradnji: je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je določeno v ZGO-1.

Uporablja se za vse zahtevne objekte:

  • za projektiranje in gradnjo novih stavb 
  • za rekonstrukcije stavb (če so dane tehnične možnosti in to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine)
  • enostanovanjske  stavbe – preveri se le zaščita fasadnega ovoja

Ne velja pa za enostavne in nezahtevne stavbe (garaže, rezervoarje, skladišča, silose, nestanovanjske kmetijske stavbe, pokopališke stavbe, javne sanitarije ipd.).

Pravilnik določa zahteve, s katerimi se v stavbah in njihovih delih omeji raven hrupa.

Zaščita pred hrupom v stavbah mora zagotavljati varstvo pred:

  • zunanjim hrupom (promet, industrijski objekti)
  • hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov po zraku
  • udarnim hrupom, ki se iz drugih prostorov prenaša preko konstrukcije
  • hrupom obratovalne opreme
  • odmevnim hrupom

Elaborat je sedaj zahtevnejši, ker je potrebno  izračunati določati vzdolžno zvočno izolativnost in  ker je potebno  upoštevati odmevni hrup. Po končani gradnji so za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebne pozitivne meritve zvočne izolacije.