Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo ravnovesje med zvoki in tišino.

Domov  »  Gradbena akustika  »  Gradbena akustika

Gradbena akustika

Gradbena akustika zajema zaščito pred hrupom v stavbah in zagotavljanje ustrezne zvočne izolirnosti med prostori oz. od zunaj.

Zaščita pred hrupom v stavbah je ena od šestih bistvenih zahtev, ki jih je  po Zakonu o graditvi objektov in pravilniku o projektni dokumentaciji treba upoštevati in izpolniti pri projektiranju objektov za trajnostno gradnjo:

 • mehanska odpornost in stabilnost
 • varnost pred požarom
 • higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
 • varnost pri uporabi
 • zaščita pred hrupom
 • varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

 

Področje zaščite pred hrupom pri nas ureja Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah  in Tehnična smernica za graditev TSG-1-005:2012.

V tehnični smernici so tabelarično prikazane mejne vrednosti izolirnosti in maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa glede na vrsto objektov (stanovanja in večstanovanjske stavbe, hotele, gostilne in restavracije, poslovne, upravne in trgovske stavbe, industrijske stavbe, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo) in sicer za različne funkcije ločilnih in medetažnih konstrukcij.

Za hitro predstavo navajamo nekaj primerov:

Mejne vrednosti izolirnosti (R'w) in maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa (L' n,w)
  stena medetažna konstrukcija
med stanovanji R'w =52dB R'w =52 dB, L' n,w= 55 dB
med  učilnicami R'w =52dB R'w =52 dB, L' n,w= 58 dB
med stanovanjem in
hrupno restavracijo pod njim
R'w =52dB R'w =62 dB, L' n,w= 58 dB
hotelska soba
proti manj hrupni strojnici (spodaj)
R'w =  57 dB R'w =57 dB, L' n,w= 58 dB

 

Predpisane mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa LAeq dB(A) znašajo:
  dan večer noč
prostori v stanovanjih 35 33 30
bolniške sobe 30 30 30
učilnice, predavalnica, knjižnjice ipd 35 35 35

 

Na področju gradbene akustike se ukvarjamo z:

 • zvočno izolacijo med prostori
 • zvočno izolacijo pred zunanjim hrupom (prenašanje hrupa preko fasade, oken)
 • zvočno izolacijo naprav in instalacij v zgradbah  (ogrevanje, vodovod, kanalizacija)

Načrtujemo in saniramo zvočno izolacijo

 • zvoka, ki se prenaša po zraku (neposredno preko ločilne konstukcije in preko bočnih ločilnih konstrukcij). Na ta način se iz sosednjih prostorov sliši govor, glasba,…
 • udarnega vzoka, ki se prenaša preko  (pohodnih) medetažnih konstrukcij.  Udarni zvok nastaja zaradi  hoje, premikanja pohištva,…)
 • vibracij po konstrukciji stavbe (hrup naprav)