Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo ravnovesje med zvoki in tišino.

Domov  »  Gradbena akustika  »  Projektne rešitve

Projektne rešitve

Načrtujemo in izvajamo sanacije slabih zvočnih izolacij v stanovanjskih, poslovnih, trgovskih, proizvodnih in drugih objektih.

Projekt se začne tako, da naročnik podrobno opiše problem ali izvedemo strokovni ogled z meritvami na terenu, če je potrebno. Skoraj vsak problem je drugačen. Specifika je v:

 • poteh prenosa hrupa  (po zraku, udarni zvok, vibracije ali kombinacije),
 • obstoječih ločilnih konstrukcijah (debelina in sestava sten,  vrste medetažne konstrucije),
 • razpoložljivem prostoru za izolacijo,
 • poteku prebojev instalacij,
 • jakosti in karakteristiki hrupa na mestu izvora in
 • nenazadnje tudi v stopnji občutljivosti posameznika in pričakovanjih glede potrebnega izboljšanja.

Naša naloga je  proučiti vse te specifike, pogoje, zahteve in možnosti ter predlagati optimalno rešitev. Vedno izberemo le preiskušene in učinkovite namenske zvočno izolacijske materiale in sisteme.

Nekaj primerov pogostih problemov, ki jih rešujemo:

 • hrup  prehaja med sosednjimi prostori (glasni običajni zvoki, glasba, vadba inštrumenta, prostori v ustanovah/podjetjih za tiho in glasno delo, hrup med učilnicami ipd.)
 • hrup iz zgornjih/spodnjih prostorov (udarni zvok, hrup po zraku ali oboje)
 • hrup iz hodnikov (lahke stene, slaba vrata)
 • problematika bočnega vzdolžnega prenosa zvoka (spuščeni stropi, stene na estrih, povezane konstrukcije,..)
 • hrup, ki prehaja po vodovodnih in kanalizacijskih ceveh
 • hrup od zunaj (promet, klimatske naprave, generatorji,…)
 • potreba po izvedbi popolno izolirane »sobe v sobi«

Rešitve zvočne izolacije med prostori

Če hrup prehaja med sosednjimi prostori ali med etažami, ga rešujemo čimbližje viru z izvedbo dodatne zvočne izolacije že obstoječe konstrukcije:

 • dodatna zvočna izolacija sten
 • zvočna izolacija tal
 • zvočna izolacija stropov

Najbolj problematične so monta plošče (kot medetažna konstrukcija) in lahke suhomontažne in lesene predelne stene.

Ustrezne zvočne izolacijske sisteme in materiale ter vse podrobnosti (debelina, sestava, kombinacije različnih materialov, mesto in način namestitve,…) določimo glede na vrsto obstoječih sten/medetažne konstrukcije in posledično glede na  potrebno izboljšanje  (da  doseže vsaj raven zvočne izolacije po pravilniku ali več), jakost in frekvenčne karakteristike hrupa, izvedbene možnosti in potrebe naročnika. Možne materiale in produkte si lahko ogledate na tej povezavi.


Za učinkovito rešitev problemov slabe zvočne izolacije je pomembno:

 • izbrati učinkovite in namenske zvočno izolacijske materiale. Zmotno je prepričanje, da npr. mineralna volna ali drugi toplotno izolativni materiali, ki imajo sicer tudi določeno zvočno izolativnost, lahko zadovoljivo rešijo tudi problem slabe zvočne izolacije
 • pred izbiro se je priporočljivo posvetovati s  strokovnjakom. Na trgu obstaja precej zvočno izolativnih materialov in sistemov, podatki o učinkovitosti pa med seboj običajno niso neposredno primerljivi in za evalvacijo zahtevajo dobro mero strokovnega znanja   
 • strokovna montaža in obdelava detajlov je ključnega pomena za dosego predvidenih rezulatatov

Rešitve zvočne izolacije in vibracij naprav in instalacij v stavbah

Glede na vrsto  in zahtevnost problema ter izvedbene možnosti določimo ustrezne zvočne izolacijske sisteme in materiale oz. kombinacijo.

 • zvočna izolacija virov hrupa (naprav z zasloni, okrovi, dušilniki hrupa,…)
 • antivibracijski elementi in podloge
 • zvočna izolacija cevi ipd.

 

 

Rešitve zvočne izolacije v poslovnih prostorih


Načrtovanje zvocno izolacijske predelne stene

Rešitve zvočne izolacije v stanovanjih

Rešitve zvočne izolacije v proizvodnih objektih

Detekcija emisijskih točk hrupa z akustično kamero

Rešitve zvočne izolacije v okolje