Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo ravnovesje med zvoki in tišino.

Domov  »  Gradbena akustika  »  Storitve

Storitve

Za novogradnje nudimo consulting storitve glede zvočnih izolacij za arhitekte. Pri potrebah po naknadnih izboljšavah nudimo celovite storitve/rešitve od meritev do izvedbe, glede na potrebe naročnika pa tudi samo posamezne faze (meritve, svetovanje, dobava materialov, izvedba, nadzor).

Meritve

Izvajamo meritve zvočnih izolacij in hrupa, ki so potrebne za določitev načina  sanacije.

Svetovanje

Arhitektom, investitorjem ali uporabnikom objektov nudimo strokovno tehnično svetovanje (»in situ«) pri načrtovanju in/ali sanaciji zvočne izolacije.

Izvedbe sanacij zvočnih izolacij

Nezadostna zvočna izolacija ni vedno problem samo v starejših stavbah. Zaradi slabega načrtovanja ali nedosledne gradnje je pogosto neustrezna (skrite napake) tudi v novejših zgradbah. Z usposobljenimi zunanjimi izvajalci nudimo kompletne izvedbe sanacij zvočnih izolacij med prostori, zvočnih izolacij pred zunanjih hrupom ali izolacij hrupa naprav. Opišite nam problem, za rešitev poskrbimo mi. Vsak problem je specifičen, zato ga obravnavamo projektno.

 

 

Meritve

Izvedbe sanacij