Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo vrhunsko uglašenost prostora.

Domov  »  Prostorska akustika  »  Projektne rešitve

Projektne rešitve

Začetna faza pri načrtovanju rešitev za izboljšanja slabe prostorske akustike so meritve odmevnega časa. Na ta način analiziramo trenutno stanje in z akustičnimi preračuni določimo potrebne ukrepe in akustične materiale.

V enostavnejših primerih in za manjše prostore je sicer mogoče izračunati in predlagati rešitev zgolj na osnovi podatkov  naročnika (prejetih fotografij prostora, podatkov o dimenziji oz. volumnu, dejavnosti v prostoru, vrsti stropa, sten, tal, opreme, …). Ta metoda ni povsem zanesljiva, saj se zvok  v prostoru lahko obnaša tudi drugače, lahko izstopajo samo nekatere frekvence, lahko se pojavlja flutter echo  ali stoječe zvočno valovanje in podobno.

Rešitve prostorske akustike so zelo različne, saj je vsak primer specifičen tako glede zahtevnosti (kako slabo je stanje), glede vzrokov, kot tudi  glede izvedbenih možnosti. Pogosto je  potrebnih več različnih ukrepov oz. kombinacija materialov. Kadar je možnih več alternativnih rešitev se  z naročnikom potrudimo poiskati  optimalno različico tako z vidika cene, izgleda, načina montaže in drugih preferenc naročnika.

Poleg določitve ustrezne vrste akustičnih materialov/produktov, ki imajo zadostno stopnjo učinkovitosti (razred absorpcije) za problematično frekvenčno področje, je za končni učinek bistvenega pomena tudi pravilno dimenzioniranje in pozicioniranje materialov/produktov t.j. določitev pravilne količine in mest za namestitev (na strop in/ali stene, v pravilnem razmerju ipd).
 

Nekaj  pogostih problemov slabe prostorske akustike, ki jih rešujemo:

  • odmevanje in prekomeren hrup v telovadnicah, učilnicah, vrtcih, športnih dvoranah predstavlja slabe delovno/učne pogoje in otežuje komunikacije
  • odmevanje in slaba  slišnost/razumljivost v sodnih dvoranah, konferenčnih in sejnih sobah, predavalnicah, kjer je pomembno, da se povedano razločno  razume tudi v zadnji vrsti
  • slaba in neenakomerna slišnost ter slaba razumljivost govora/glasbe v kulturnih, gledaliških,koncertnih, kino in večnamenskih dvoranah
  • slaba kakovost in jasnost zvoka v studiih, vadbenih sobah, glasbenih šolah, kjer je  pomembno, da je dosežena polnost vseh tonov, da so v zvočni sliki zajeti  osnovni toni in njihovi harmoniki (alikvotni toni)
  • odmevanje in prekomeren hrup v proizvodnih prostorih (možnost nezgod zaradi  preslišanih navodil in zvočnih opozoril)
  • v restavracijah, kjer ni zagotovljena primerna  zasebnost pogovora  (»coctail party« efekt,  ki pomeni nesposobnost izločiti oz. dobro slišati zvoke sogovornikov med vsemi drugimi ambientalnimi zvoki)
  • slaba akustika in prekomeren hrup v pisarniških prostorih (posebno v velikih pisarnah odprtega tipa, v katerih je veliko ljudi in naprav, v klicnih centrih ipd.), kjer lahko nastane Lombardov efekt (zaradi slabe slišnosti vsi govorijo bolj glasno, raven hrupa se spiralno povečuje)
  • odmevanje  in slabo počutje v stanovanjih sodobne gradnje  (visoki stropovi, tudi čez dve nadstropji, galerije, gladke stene, stropi in tla, velike steklene površine, malo opreme)
  • problem prekratkega odmevnega časa (»presuha akustika«). V dvoranah za glasbo  je lahko odmevni čas tudi prekratek in ni dosežena polnost tona. Tu z raznimi ukrepi podaljšamo odmevni čas in zvok enakomerno razporedimo po prostoru.
 


Rešitve akustike v šolah in vrtcih

Rešitve akustike v telovadnicah/športnih dvoranah

Rešitve akustike v predavalnicah


Rešitve akustike v  prireditvenih in drugih dvoranah

Rešitve akustike v poslovnih prostorih