Akustični inženiring Decibel

Ustvarjamo vrhunsko uglašenost prostora.

Domov  »  Prostorska akustika  »  Storitve

Storitve

Za novogradnje nudimo načrtovanje (elaborati prostorske  akustike) in consulting storitve za arhitekte.

Za naknadne izboljšave v obstoječih prostorih pa izvajamo celovite projekte vključujoč meritve, načrtovanje in izvedbe sanacij  prostorske akustike.

Elaborati prostorske akustike

Arhitektom nudimo izdelavo elaboratov prostorske akustike.

Enostavnejši elaborati akustike:

za prostore, kjer je pomembna dobra razumljivost govora in/ali glasbe (učilnice, predavalnice, sejne sobe in konferenčne dvorane, sodne dvorane, telovadnice in večnamenske prostore) načrtujemo in določimo ukrepe in opremo za zagotovitev primernih  akustičnih razmer.

Zahtevnejši elaborati akustike:

za prostore  oz. objekte s posebnimi akustičnimi zahtevami, kot so gledališke in koncertne dvorane, velike športne in večnamenske dvorane, kinodvorane, RTV studii, glasbene šole ipd. načrtujemo optimalne parametre akustike  (osnovne in podrobnejše parametre), določimo vrsto akustičnih elementov in njihovo potrebno učinkovitost po frekvenčnem spektru, količino oz. kvadraturo in mesta namestitve za dosego potrebnih akustičnih rezultatov.

Smernice akustike:

izdelamo v fazah  idejne zasnove projekta. Smernice vsebujejo priporočila glede izhodiščnih pravil prostorske akustike: dimenzija, volumen, oblika prostora,  pozicija odra (če obstaja), vrsta sten, stropa in tal, kot tudi usmeritve in zahteve glede potrebnih lastnosti akustične opreme.

Consulting storitve:

po dogovoru ali za trajnejše sodelovanje nudimo svetovalne storitve s področja akustike.

Osnovna pravila pri načrtovanju akustike prostora

Pri načrtovanju akustike je poleg priporočenih parametrov akustike glede na namembnosti prostora (odmevni čas in ostali parametri) potrebno poznati specifike obnašanja zvoka, ki so različne za majhne in velike prostore.

Pri manjših prostorih je potrebno  paziti na:

 • pravilno razmerje stranic prostora (akustični »zlati rez«)
 • geometrijsko oblikovanje prostora za odpravo stoječega valovanja (flutter echo)

V velikih prostorih pa je predvsem treba zagotoviti, da se  v vseh  pozicijah enako sliši/razume:

 • geometrija prostora mora slediti usmerjanju prvih odbojev od izvajalcev proti publiki
 • zvok je potrebno spredaj odbiti in ga usmeriti proti poslušalcem, zadaj zvok absorbiramo
 • zelo pomembna je višina in širina prostora
 • bistvenega pomena je optimalni volumen (slabe akustike zaradi premajhnega volumna ni mogoče korigirati, prevelik volumen lahko uravnamo z absorpcijskimi oblogami)

Meritve

Meritve prostorske akustike izvajamo s profesionalnimi in sodobnimi merilnimi napravami.

V času meritev je potrebna tišina oz. nizka raven hrupa ozadja. V prostoru na več mestih z impulznim ali dodekaedrskim virom zvoka sprožamo signale. Akustične odzive prostora (zvočne signale) registriramo s preciznim analizatorjem zvoka. Zvočno datoteko nato prenesemo v računalnik, kjer jo akustični računalniški program obdela in izračuna odmevne čase posamezne merilne točke po celotnem, za človeka slišnem frekvenčnem spektru.

Pri meritvah in vrednotenju akustične kakovosti prostora upoštevamo zahteve veljavnih standardov:

 • SIST EN ISO 3382-1 Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike -
  1. del: Prostori za prireditve
 • SIST EN ISO 3382-2 Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike -
  2. del: Odmevni čas v običajnih prostorih
 • DIN 18041, Acoustical quality in small to medium-sized rooms
 • in drugie predpise, smernice in priročnike

Storitev  vključuje poleg meitev tudi predlog rešitve:

 • izvedbo meritev, izpis, analiza in komentarji izmerjenih vrednosti v obliki pismenega poročila
 • navedbo razlogov za trenutno akustično stanje prostora
 • navedbe priporočenih odmevnih časov in tolerančnega območja za obravnavani prostor
 • izračune drugih relevantnih parametrov akustike in odstopanje od optimalnih vrednosti
 • predloge rešitev za sanacijo/korekcijo akustike
 • projektantsko oceno stroška sanacije

Izvedbe sanacij in korekcij  prostorske akustike

Izvajamo izboljšave/sanacije prostorske akustike na osnovi  izbrane projektne rešitve.

Dobavimo potrebni material/akustično opremo in z usposobljenimi izvajalci izvedemo montažo. Jamčimo za  neoporečnost, učinkovitost in ekološko sprejemljivost materialov, profesionalno montažo in za predvidene rezultate, ki jih po potrebi oz. na zahtevo potrdimo s končnimi meritvami.

Nudimo rešitve prilagojene posameznemu naročniku in njegovim težavam. Ker nismo proizvajalci oz. trgovci, temveč inženiring podjetje, nismo omenjeni le na svoj proizvodni ali zastopniški prodajni program. Za stranke na trgu vedno poiščemo rešitve in take produkte, ki najbolje rešijo konkreten problem.

 

 

Elaborati prostorske akustike


Meritve akustike

Predlogi rešitev in načrtovanje

Izvedbe