Akustični inženiring Decibel

Od meritev do izvedbe sanacij hrupa.

Domov  »  Zmanjševanje hrupa  »  Predpisi

Predpisi za področje hrupa

Hrup v delovnem okolju

  • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/2006, popr. 18/2006)
  • Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju (Ur. l. RS, št. 96/2007)

Hrup v življenskem okolju

  • Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)
  • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
  • Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)
  • Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 1118/05)
  • Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05 in 49/06, 49/06)
  • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)

Hrup v stavbah

  • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS št 10/1 2012)