Akustični inženiring Decibel

Od meritev do izvedbe sanacij hrupa.

Domov  »  Zmanjševanje hrupa  »  Storitve

Storitve

Meritve hrupa

Izvajamo podrobne meritve hrupa
 • na delovnih mestih
 • emisij hrupa v okolje.

Podrobne meritve pomenijo, da poleg osnovnega parametra (ekvivalentna raven hrupa) izmerimo tudi frekvenčne karakteristike vira hrupa in akustični odziv okolice.

Prve meritve hrupa ali obratovalni monitoringi hrupa, ki jih opravijo pooblaščena podjetja za varstvo pri delu namreč povedo samo koliko znaša ekvivalentna (ekspozicijska) raven hrupa, kar pa za pristop k sanaciji ne zadostuje.

Elaborati protihrupne zaščite/sanacijski programi

V odvisnosti od zahtevnosti in kompleksnosti problema izdelamo:

 • Predlog rešitve za zamnajšanje hrupa (za manj zahtevne primere)
 • Elaborat zmanševanja hrupa (za srednje zahtevne primere)
 • Sanacijski program (za obsežne in komplesne probleme z večjim številom in/ali  zelo problematičnimi viri hrupa)

V predlogu/elaboratu/programu določimo potrebne konkretne ukrepe in konkretno protihrupno opremo, ocenimo stroške  ter predvidimo pričakovani rezultat.

Projektiranje protihrupne opreme

Izračunamo potrebne karakteristike izbrane protihrupne opreme (kabin, okrovov, dušilnikov,…), da bo doseženo potrebno dušenje hrupa.

Izvedbe protihrupnih sanacij

 • dobavimo protihrupno opremo
 • montiramo
 • izvajamo nadzor nad izvedbo
 • izvedemo kontrolne meritve
 • nudimo servis protihrupne opreme

Consulting storitve

Nudimo strokovno svetovanje  podjetjem  (investicijskim oddelkom, službam varnosti in zdravja pri delu, tehnologom, razvojnim oddelkom):

 • pri reševanju problematike hrupa na delovnih mestih in emisijah hrupa v okolje  
 • pri projektiranju novih tehnoloških linij in strojev v smislu vnaprejšnjega preprečevanja prekomernega hrupa
 • sodelovanje pri razvojnih projektih  (pri razvoju izdelkov ali tehnologij, kjer je potrebno minimizirati hrup)

 


Meritve hrupa


Elaborat sanacije hrupa


Načrt protihrupne zaščite


Izvedba - zvočno izolativna vrata