Akustični inženiring Decibel

Od meritev do izvedbe sanacij hrupa.

Domov  »  Zmanjševanje hrupa  »  Zmanjševanje hrupa

Zmanjševanje hrupa

Na področju zmanjševanja  hrupa  svetujemo, izmerimo hrup, načrtujemo in izvajamo

 • protihrupne sanacije na delovnih mestih v industriji (in drugih dejavnostih);
  sanacije virov hrupa kot so stroji in naprave, tehnološke linije, preiskuševališča ipd.
 • sanacije emisij hrupa v okolje
  sanacije virov hrupa kot so transformatorji, klimatske naprave, dimniki, izpuhi, agregati ipd.
 • sanacije hrupa v stavbah
  sanacije hrupa strojev in naprav (dvigala, klimatske naprave, agregati, vodovodne instalacije ipd.)
 • zvočne izolacije vozil in plovil

Hrupne industrijske panoge so predvsem:

 • kovinska, železarska, lesna (hrup lahko dosega 95 do 100 dB ali več)
 • tiskarska, papirna, tekstilna  (hrup lahko dosega 90 do 95 dB)
 • elektro, avtomobilska, bela tehnika, kemična, farmacevtska, živilska (hrup lahko dosega 85 do 90 dB)

Najpogostejši viri hrupa v industriji so:

 • stiskalnice, izsekovalniki,  kompresorji, žage (100 dB in več)
 • tiskarski stroji, proizvodne linije, železarske peči (95 dB in več)
 • livarske peči (90 dB in več)
 • avtomati, pakirni stroji, mešalni stroji (85 dB in več)
 • izpihovanje komprimiranega zraka (90 dB in več, škodljivi impulzi)

Neproizvodni viri:

 • notranji transport (80 dB in več)
 • prezračevalni sistemi (70 dB in več)

Kdaj je hrup na delovnem mestu prekomeren?

Z vidika veljavnih predpisov:

Po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu velja:

Meja

Največja dopustna ekvivalentna raven hrupa v osemurdnem delavniku

Največje konične ravni zvočnih tlakov

Potrebni ukrepi

Spodnja opozorilna meja

LEX,8h = 80 dB(A)

ppeak = 112 Pa (135 dB(C )

Priporočena uporaba osebne varovalne opreme

Zgornja opozorilna meja

LEX,8h  = 85 dB(A)

ppeak = 140 Pa (137 dB(C )

Obvezna uporaba osebne varovalne opreme in sprejem ukrepov(organizacijskih in tehničnih)

Mejna vrednost izpostavljenosti hrupu

LEX,8h  = 87 dB(A)
Ne sme biti presežena!

ppeak = 200 Pa (140 dB(C )

Takojšnji  organizacijki in tehnični ukrepi


Z vidika zaznavanja in občutenja je hrup prekomeren:

 • kadar je hrup pri delu zelo moteč
 • kadar povzroča slabšo koncetracijo, razdražljivost,
 • kadar je moteno slušno in govorno sporazumevanje
 • če delavcu šumi in brni v ušesih še po prenehanju hrupa
 • če delavec opaža dvig slušnega praga

Prekomerni hrup negativno vpliva na:

 • koncentracijo in produktivnost
 • varnost pri delu (možne nesreče zaradi prelišanja zvočnih opozorilnih signalov)
 • zdravje (sluh, glasilke, stres)

Kako občutimo zmanjšanje hrupa?

V  tabeli je prikazana soodvisnost med absolutnim padcem ravni hrupa in  zaznavanjem zmanjšanja hrupa. Zmanjšanje hrupa za 5 dB  občutimo kot približno 30 % do 37 % izboljšanje (nekoliko različno od ravni hrupa). Če pa smo s protihrupnimi ukrepi zmanjšali hrup za 20 dB,  to zaznamo kot 75 % do 90 % izboljšanje.